Referencie

  • Prevádzkový rozpočet – plánovaný hotel *** Bratislava, Petržalka
  • Výber prevádzkovateľa – plánovaný hotel *** Bratislava, Staré Mesto
  • Poradenstvo v oblasti Revenue managementu – hotel **** Bratislava, Staré Mesto
  • Výber poskytovateľa GDS pripojenia – hotel **** Bratislava, Staré Mesto
  • Marketingové aktivity – hotel **** Bratislava, Staré Mesto
  • Projektová štúdia – hotel *** Západne Slovensko
  • Stratégia predaja hotelových služieb – cestovná agentúra, Slovensko
  •