Warning: fsockopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/d/f/df1f29c2-5f8c-4864-9cf0-770a45fbc94c/h4u.com/web/classes/Snoopy.class.php on line 1092

Warning: fsockopen(): unable to connect to h4u.hotelglobe.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known) in /data/d/f/df1f29c2-5f8c-4864-9cf0-770a45fbc94c/h4u.com/web/classes/Snoopy.class.php on line 1092
služba je dočasne nedostupná.
 
Manažment hotelov

Úspešný manažment hotela zahŕňa jasné zodpovednosti a zjednocujúcu víziu pre všetkých zamestnancov, znalosť miestnych pomerov, plné využitie konkurenčných výhod a to všetko s pevným smerovaním na celkový hospodársky výsledok.

S našimi znalosťami hotelierstva a cestovného ruchu na Slovensku v oblasti incomingových krajín, trhu práce profesionálov v cestovnom ruchu, zákonných požiadaviek, financovania ako aj medzinárodných skúseností v marketingu, distribúcií, efektívnej prevádzke predstavujeme najlepšie riešenie pre majiteľov a investorov do hotelov, motelov a kúpeľov.

Prvoradým cieľom naších aktivít v oblasti riadenia hotelov je spokojný majiteľ, čo je vyjadrené aj v našom flexibilnom prístupe k manažérskym poplatkom.