Manažment hotelov

Úspešný manažment hotela zahŕňa jasné zodpovednosti a zjednocujúcu víziu pre všetkých zamestnancov, znalosť miestnych pomerov, plné využitie konkurenčných výhod a to všetko s pevným smerovaním na celkový hospodársky výsledok.

S našimi znalosťami hotelierstva a cestovného ruchu na Slovensku v oblasti incomingových krajín, trhu práce profesionálov v cestovnom ruchu, zákonných požiadaviek, financovania ako aj medzinárodných skúseností v marketingu, distribúcií, efektívnej prevádzke predstavujeme najlepšie riešenie pre majiteľov a investorov do hotelov, motelov a kúpeľov.

Prvoradým cieľom naších aktivít v oblasti riadenia hotelov je spokojný majiteľ, čo je vyjadrené aj v našom flexibilnom prístupe k manažérskym poplatkom.