Warning: fsockopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/d/f/df1f29c2-5f8c-4864-9cf0-770a45fbc94c/h4u.com/web/classes/Snoopy.class.php on line 1092

Warning: fsockopen(): unable to connect to h4u.hotelglobe.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known) in /data/d/f/df1f29c2-5f8c-4864-9cf0-770a45fbc94c/h4u.com/web/classes/Snoopy.class.php on line 1092
služba je dočasne nedostupná.
 
Ocenenie ubytovacieho zariadenia

Kúpa hotela, motela, penziónu alebo kúpeľov je kombináciou súčasného nadobudnutia nehnuteľnosti a podnikateľského subjektu. Hoci znalec Vám poskytne odhad trhovej hodnoty budovy a pôdy, my pre Vás analyzujeme prevádzku ubytovacieho zariadenia.
Cez rozbor ponuky a dopytu určíme trhovú pozíciu konkrétneho zariadenia, ďalej posúdime minulé finančné výsledky ako aj budúce plány. Ak je to potrebné, hlbšie skúmame marketingové a prevádzkové výkony.

Ocenenie ubytovacieho zariadenia je zavŕšené odhadom ceny.

Nezávislé ocenenie prevádzky hotela Vám zlepší Vašu vyjednávaciu pozíciu, či už ste kupujúca alebo predávajúca strana alebo zabezpečujete financovanie pre svoju akvizíciu. Pomôže Vám keď oceňujete väčšie portfólio alebo keď diverzifikujete svoje podnikanie.