Warning: fsockopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/d/f/df1f29c2-5f8c-4864-9cf0-770a45fbc94c/h4u.com/web/classes/Snoopy.class.php on line 1092

Warning: fsockopen(): unable to connect to h4u.hotelglobe.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known) in /data/d/f/df1f29c2-5f8c-4864-9cf0-770a45fbc94c/h4u.com/web/classes/Snoopy.class.php on line 1092
služba je dočasne nedostupná.
 
Výber prevádzkovateľa hotela

Disponujeme zoznamom prevádzkovateľov hotelov a hotelových manažérskych spoločností, ktorí sú už aktívni v regióne strednej Európy alebo majú silné ambície vstúpiť na tento trh.

Proces výberu zahŕňa viacero krokov:

  • Rozhodnutie o spôsobe prevádzky
    Budeme nápomocní pri rozhodnutí o preferovanom spôsobe prevádzky ubytovacieho zariadenia (manažérska zmluva, prenájom, joint venture) na základe investičných priorít a trhových podmienok.

  • Príprava memoranda
    Z dostupných dokumentov pripravíme memorandum a doručíme ho patričným záujemcom. Po podpísaní Dohody o dôvernosti informácií budú ďalšie dokumenty poskytnuté záujemcom.

  • Dohodovanie
    Zmluva o manažmente alebo prenájme je komplexný dokument, ktorý môže byť základom úspešnej desaťročia-dlhej obchodnej spolupráce. Jasne definované ciele pretavené do zmluvných podmienok môžu hneď na začiatku znížiť úročenie bankového úveru alebo náklady na výstavbu. Počas platnosti zmluvy predstavuje štruktúra poplatkov a ďalšie platby prevádzkovateľovi významný faktor ziskovosti investície. Na konci platnosti môžu samostatná franchisingová zmluva a vopred dohodnuté podmienky výrazne uľahčiť prevod zodpovednosti.

  •