Projektové štúdie hotelov a projektov v oblasti cestovného ruchu

Rozhodnutie o realizácií nového projektu musí byť založené na presnej analýze. Naše projektové štúdie poskytujú túto analýzu a sú dôležitými nástrojmi pre rozhodovanie zodpovedných osôb, o tom či uskutočniť alebo neuskutočniť samotný projekt v oblasti cestovného ruchu.

Projektová štúdia obvykle obsahuje nasledujúce časti:
  • geografické, ekonomické a demografické skúmanie navrhovaného regiónu a lokality
  • analýza dopytu s predpoveďou na nasledujúcich päť rokov podľa trendov jednotlivých trhových segmentov
  • analýza ponuky prostredníctvom silných a slabých stránok konkurenčných ubytovacích zariadení a analýza minulých výsledkov konkurencie
  • vyhodnotenie trhovej pozície navrhovanej alternatívy a odhad priemernej ceny a obsadenosti izieb
  • odhad tržieb a výnosov a vyvodenie výkazu ziskov a strát
  • návrhy možných miest realizácie
  • predpoveď cash-flow pre projekt na základe predbežných odhadov investície a plánovaného financovania
  •