Warning: fsockopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/d/f/df1f29c2-5f8c-4864-9cf0-770a45fbc94c/h4u.com/web/classes/Snoopy.class.php on line 1092

Warning: fsockopen(): unable to connect to h4u.hotelglobe.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known) in /data/d/f/df1f29c2-5f8c-4864-9cf0-770a45fbc94c/h4u.com/web/classes/Snoopy.class.php on line 1092
služba je dočasne nedostupná.
 
Projektové štúdie hotelov a projektov v oblasti cestovného ruchu

Rozhodnutie o realizácií nového projektu musí byť založené na presnej analýze. Naše projektové štúdie poskytujú túto analýzu a sú dôležitými nástrojmi pre rozhodovanie zodpovedných osôb, o tom či uskutočniť alebo neuskutočniť samotný projekt v oblasti cestovného ruchu.

Projektová štúdia obvykle obsahuje nasledujúce časti:
  • geografické, ekonomické a demografické skúmanie navrhovaného regiónu a lokality
  • analýza dopytu s predpoveďou na nasledujúcich päť rokov podľa trendov jednotlivých trhových segmentov
  • analýza ponuky prostredníctvom silných a slabých stránok konkurenčných ubytovacích zariadení a analýza minulých výsledkov konkurencie
  • vyhodnotenie trhovej pozície navrhovanej alternatívy a odhad priemernej ceny a obsadenosti izieb
  • odhad tržieb a výnosov a vyvodenie výkazu ziskov a strát
  • návrhy možných miest realizácie
  • predpoveď cash-flow pre projekt na základe predbežných odhadov investície a plánovaného financovania
  •