Warning: fsockopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/d/f/df1f29c2-5f8c-4864-9cf0-770a45fbc94c/h4u.com/web/classes/Snoopy.class.php on line 1092

Warning: fsockopen(): unable to connect to h4u.hotelglobe.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known) in /data/d/f/df1f29c2-5f8c-4864-9cf0-770a45fbc94c/h4u.com/web/classes/Snoopy.class.php on line 1092
služba je dočasne nedostupná.
 
Poradenstvo

Nový pracovný deň nám prináša prekvapenia a výzvy. Väčšinu z nich zvláda každý bez zaváhania a s istotou podporenou skúsenosťami. Sú však dni, ktoré prinesú úlohy nad obvyklé zodpovednosti. Niekedy potreba poznať odborný názor prichádza súrne, inokedy hľadanie externého pohľadu na svoju firmu prichádza po dlhšom rozbore.

S našími medzinárodnými skúsenosťami, modernými technikami a znalosťou trhu Vám prinesieme riešenie, často originálne, ktoré podporí Vaše doterajšie úsilie a umožní rýchlejšie napredovanie.

Oblasťami nášho pôsobenia sú najčastejšie marketing, distribúcia, rozhodnutia o zmluvnej forme riadenia a výber prevádzkovateľa, otázky franchisingu, efektivita prevádzky, finančné analýzy. Či už ide o mestský hotel, kúpele alebo cestovnú kanceláriu, zariadenie s dlhou tradíciou alebo čerstvý podnikateľský zámer, sme otvorení Vašim otázkam.

Každé zadanie je jedinečné a tak k nemu aj pristupujeme. Poznať potreby a možnosti Vás, našich klientov, je pre nás alfou a omegou úspechu. Výsledkom je, že riešenia, ktoré prinášame sú realizovateľné a hlavne úspešne realizované.

Detaily o niektorých našich poradenských aktivitách sú Vám k dispozícii.